POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Magma z siedzibą przy: ul. Gwiaździsta 12/65, 66-400 Gorzów Wlkp., wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejownowy w Gorzów Wielkopolski, Wydział V Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000354789, NIP: 5993116198 (zwany dalej: „Właściciel”).

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

III. RODZAJ DANYCH

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

VIII. PLIKI COOKIES